GMT -11
TL thập phân
Ret MrMới
Bóng đá>

Tỷ Số Trực Tuyến

Chọn giải đấu
Đã chọn [1] trận

Tất cả Chọn ngược Xác nhận

Odds TL
HDP
4.5[1] 3.5[1] 3/3.5[1] 2.5/3[1]
2.5[1] 2/2.5[2] 2[1] 1.5[3]
1/1.5[3] 1[5] 0.5/1[2] 0.5[8]
0/0.5[8] 0[8] 0/-0.5[5] -0.5[3]
-1[1] -1/1.5[3] -1.5[1] -2[2]
-4[1] no information. [214]
Tai faint
1.5/2[1] 2[7] 2/2.5[12] 2.5[7]
2.5/3[5] 3[5] 3/3.5[9] 3.5[9]
3.5/4[2] 4[1] 4/4.5[2] 5[1]
no information. [214]
Selected [ 275 ] matches
All Reverse pick Confirm
Cài đặt
TL
Cài đặt
Tất cả Theo dõi
Âm thanh đội nhà ghi bàn:
1 2 3 4 NO
Âm thanh đội khách ghi bàn:
1 2 3 4 NO
Thông tin trận đấu
Giờ Chủ Tỷ số Khách 🚩 H-T Số liệu
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
AD: TA88 - 10% HOÀN TRẢ MỖI NGÀY- TẶNG CƯỢC ĐẾN 33TR - NHẬN NGAY THẺ VIP ĐUA TOP
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
AD: TA88 - 10% HOÀN TRẢ MỖI NGÀY- TẶNG CƯỢC ĐẾN 33TR - NHẬN NGAY THẺ VIP ĐUA TOP
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
AD: TA88 - 10% HOÀN TRẢ MỖI NGÀY- TẶNG CƯỢC ĐẾN 33TR - NHẬN NGAY THẺ VIP ĐUA TOP
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
21 [SER D2-1] OFK Beograd 1 - 0 FK Buducnost Podgorica [MNE D1-1] 1-1 0-4 🏴

1.88

2.10

1.88

2.10

1.88

2.10

Ghi/Mất Phong độ
30 trận50 trận
Ghi bàn Mất bàn Giờ Ghi bàn Mất bàn
0% 20% 1-15 11% 14%
0% 0% 16-30 20% 19%
33% 20% 31-45 11% 14%
0% 20% 46-60 18% 14%
33% 0% 61-75 13% 17%
0% 40% 76-90 25% 19%
10:05
Alebrijes de Oaxaca
Atletico La Paz
1
1
HT
1
1
🚩 4-1
0.55 0/-0.5 -0.71
0.55 0/-0.5 -0.71

10:05
Alebrijes de Oaxaca
Atletico La Paz
1
1
1
1
🚩 4-1
0.55 0/-0.5 -0.71
0.55 0/-0.5 -0.71

10:05
Alebrijes de Oaxaca
Atletico La Paz
1
1
1
1
🚩 4-1
0.55 0/-0.5 -0.71
0.55 0/-0.5 -0.71

10:05
Alebrijes de Oaxaca
Atletico La Paz
1
1
1
1
🚩 4-1
0.55 0/-0.5 -0.71
0.55 0/-0.5 -0.71

10:05
Alebrijes de Oaxaca
Atletico La Paz
1
1
1
1
🚩 4-1
0.55 0/-0.5 -0.71
0.55 0/-0.5 -0.71

Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
Bongdalu4.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
Nói chung, bongdalu4.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.